ร่วมงานกับเรา

สามารถสมัครงานกับเราโดยมาสมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่

บริษัทบีริช(ประเทศไทย) จำกัด
48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ : +66(0)2-613-9243-4, +66(0)2-613-9993-4
โทรสาร : +66(0)2-613-9751

1. ..... จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ :

 • ............
 • ............
 • ............
 • ประสบการณ์และอายุงาน : .....
 • อายุ : ... ปี
 • ประวัติการศึกษา/สาขา/ความรู้ความสามารถ : .....
 • ความสามารถด้านภาษา : .....
 • สถานที่ทำงาน : .......
 • เงื่อนไขอื่นๆ : .........

2. ..... จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ :

 • ............
 • ............
 • ............
 • ประสบการณ์และอายุงาน : .....
 • อายุ : ... ปี
 • ประวัติการศึกษา/สาขา/ความรู้ความสามารถ : .....
 • ความสามารถด้านภาษา : .....
 • สถานที่ทำงาน : .......
 • เงื่อนไขอื่นๆ : .........

3. ..... จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ :

 • ............
 • ............
 • ............
 • ประสบการณ์และอายุงาน : .....
 • อายุ : ... ปี
 • ประวัติการศึกษา/สาขา/ความรู้ความสามารถ : .....
 • ความสามารถด้านภาษา : .....
 • สถานที่ทำงาน : .......
 • เงื่อนไขอื่นๆ : .........

Job Application

 1. Name / ชื่อ(*)
  Invalid Input
 2. Age / อายุ(*)
  Invalid Input
 3. Birth Date / วันเกิด
  Invalid Input
 4. Address / ที่อยู่
  Invalid Input
 5. Tel / โทรศัพท์(*)
  Invalid Input
 6. Email / อีเมล์(*)
  Invalid Input
 7. Education / ประวัติการศึกษา(*)
  Invalid Input
 8. Experience / ประวัติการทำงาน
  Invalid Input
 9. Position / ตำแหน่งงานที่สมัคร(*)
  Invalid Input
 10. Salary / เงินเดือนที่ต้องการ
  Invalid Input
 11. Add a photo / แนบรูปถ่าย
  Invalid Input
 12. Resume/แนบประวัติ
  Invalid Input
 13. Invalid Input

BeRich (Thailand) Co., Ltd.

Address :

เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 CA 90017

Phone :

+66(0)26139243-4, +66(0)26139993-4

Fax:

+66(0)26139751

Email:

brt@berichthailand.com