บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร +66(0)26139243
Email : brt@berichthailand.com