Jungo Ex 95

Screen Shot 2559-05-09 at 3.20.07 AM

Description

สเปรย์ป้องกันยุงและทากสำหรับการท่องเที่ยวในป่าดิบชื้น

Deet 95%
ใช้สำหรับทาหรือพ่นบนผิวหนังเพื่อใช้กันยุงและทากได้นานประมาณ 7 ชั่วโมง

Product Size

ปริมาณ 60 มิลลิลิตร
Rating
Review