Jungo 30 Spray

Screen Shot 2559-05-09 at 3.19.55 AM

Description

สเปรย์ป้องกันยุงและทากสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
Deet 30%
ใช้สำหรับทาหรือพ่นบนผิวหนังเพื่อใช้กันยุงและทากได้นานประมาณ 7 ชั่วโมง

Product Size

ปริมาณ : 100 มิลลิลิตร
Rating
Review